SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

12 Ocak 2011

ÖSYS’YE (YGS-LYS) BAŞVURU IŞLEMI NASIL YAPILACAKTIR?-2011 ÖSYS KILAVUZU

.
2011-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
a) 2011-ÖSYS Kılavuzuna Erişim: 2011-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adaylar, 2011-ÖSYS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuru Merkezleri: Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları ÖSYS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunmaktadır. Özetle her ortaöğretim okulunun bağlı olduğu bir başvuru merkezi vardır. Adayların hangi başvuru merkezine başvurmaları gerektiği Çizim 1’de gösterilmiştir.

c) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Başvurular, Çizim 1’de de görüldüğü gibi aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:
  • Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklardır. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.
  • Mezun durumdaki adaylardan 2009 ve 2010-ÖSYS’nin her ikisine de başvurmamış olanlar, 2009 veya 2010 ÖSYS’ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde (12-18. alanlarda) değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilirler.
  • Mezun durumdaki adaylardan 2009 veya 2010-ÖSYS’ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde (12-18. alanlarda) değişiklik olmayan adaylar, başvurularını; isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla (Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapılabilmesi için, 2009 veya 2010 ÖSYS başvurularından birinin başvuru merkezi aracılığıyla yapılmış olması şarttır. Bu şartı taşımayan adaylar, 2011-ÖSYS başvurularını, başvuru fotoğraflarının yenilenmesi amacıyla, bir Başvuru Merkezinden yapmak zorundadır.), isterlerse diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında sürekli yurt dışında bulunan, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını postayla yapacaklardır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme alınacak, bu sürede ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

d) Aday Bilgi Formunun doldurulması: Başvurusunu bir Başvuru Merkezinden yapacak adaylar kılavuzun 2.4. maddesini ve Aday Bilgi Formunun arkasındaki açıklamaları dikkatle okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardır.

e) Aday Bilgi Formunun onaylatılması: Son sınıf düzeyindeki adaylar Aday Bilgi Formundaki öğrenim bilgilerini okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacaklardır (Bakınız Çizim 2.).

f) Başvuru ücretinin (YGS veya Sınavsız Geçiş ücretinin) yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.5. (yurt içinden başvuranlar için) ve 10.7. (yurt dışından başvuranlar için) maddelerinde yer almaktadır. Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce başvuru ücretini yatırmış olması gerekir.
Ücretini yatırmayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların, ücretlerini zamanında yatırmaları önemlidir. 2009 veya 2010-ÖSYS’ye başvuran ve bilgilerinde hiçbir değişiklik olmayıp internet üzerinden başvuru yapacak adaylar için de aynı kural geçerlidir.

g) Aday Bilgi Formunun Başvuru Merkezine teslim edildiği/edilmediği durumlar: Başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adaylar başvuru merkezine bizzat giderek (Bakınız 2.6. ve Çizim 2.) başvuru işlemini tamamlatacaklardır. Başvuru sırasında:
  • Ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak rapor, öğrenim belgesi, diploma bulunan Aday Bilgi Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.
  • Başvuru işlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştıracaklardır (Bakınız 2.6. ve 10.7.). Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme alınacak, bu sürede ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
  • Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Bilgi Formları adaylarda kalacaktır.
ORJİNAL KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.