SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

12 Ocak 2011

2011-ÖSYS ADAY BİLGİ FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? - ÖSYS KILAVUZU


.Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar, sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamaları dikkatle okuyup anlamadan yazma işlemine geçmeyiniz. Yapacağınız yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için yazınızın okunaklı olması gereklidir. Form, tükenmez kalem veya dolma kalemle doldurulacaktır (Bakınız Çizim 3.).

1. T.C. KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar
T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını edinmek için ÖSYM internet sayfasındaki “Y.U. Numarası Edin” başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır. Y.U.
Numarası, hem 2011-ÖSYS’nin bütün aşamalarında, hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.

2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU

Bu alanlara Nüfus Cüzdanınızda yer alan bilgilerinizi değiştirmeden ve kısaltmadan yazınız.
Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.
  • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
  • KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
  • Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
  • 11. ÖĞRENİM DURUMU VE KODU
Bu alana, aşağıdaki Tabloda yer alan seçeneklerden size uygun olanını seçip, koduyla birlikte yazınız.

2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. 1
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim. 2
Okul dışından ortaöğretimi bitirme sınavlarına giriyorum. 3

MEZUN DURUMDA OLANLAR
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM’ce yerleştirilmedim ve ön kayıtla kayıt olmadım. 4
DİKKAT! Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken ÖSYM'ce 2010-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde o yıl mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylar, kılavuzun 10.11. maddesinde belirtilen şekilde işlem yapmalıdır.
Bir yükseköğretim programına (Sınavsız Geçiş dahil) ÖSYM'ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım. 5
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım. 6
Bir yükseköğretim programını bitirdim. 7
Disiplin suçu dışındaki bir nedenle yükseköğretimden kaydım silindi. 8
Disiplin suçu nedeniyle yükseköğretimden kaydım silindi. 9

12. OKUL ADI VE KODU
13. OKUL TÜRÜ VE KODU
14. ALAN ADI VE KODU
15. OKUL NUMARASI
16. BİTİRME YILI
17. NOT SİSTEMİ
18. DİPLOMA NOTU/PUANI
2010-2011 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adı, okul türü, alan adı ve kodları ile okul numarası bilgilerini yazacak; bitirme yılı, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanların tümünü dolduracaklardır. Ayrıca mezun durumda olan adaylardan ilk defa başvuranlar veya mezuniyet bilgilerinde değişiklik bulunanlar diplomalarının onaylı bir suretini, üzerine T.C. Kimlik Numaralarını yazarak 2011-ÖSYS Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir.

DİKKAT! Okulunuzun kodunu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında yer alan
“Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı”ndan öğrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6 ve
Tablo 7’den bularak ilgili bilgi alanlarına yazınız.

Ortaöğretim kurumlarındaki program türleri için kullanılan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kılavuzda “alan” terimi kullanılmıştır. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına “Diğer” yazacaklardır. Ancak, “Diğer” yazan adayların belirli tür ve alanlara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamayacaklarını bilmeleri gerekir.

19. YGS’YE GİRME İSTEĞİ
Çizim 5’i inceleyerek aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlemeniz gerektiğini belirleyiniz.
  • YGS’ye girmek istiyorum.
  • YGS’ye girmek istemiyorum, sadece Sınavsız Geçişe başvurmak istiyorum.

20. YGS SINAV MERKEZLERİ
Bu alan YGS’ye girmek isteyen adaylar tarafından doldurulacaktır.

Yalnız Sınavsız Geçişe başvuran adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1’de yer almaktadır.

2011 yılında sınav güvenliğini daha da artırmak amacıyla alınan yeni güvenlik önlemleri nedeniyle, öncelikli olarak listede yer alan sınav merkezlerinde (il merkezlerinde) sınav yapılacaktır. İl merkezlerinde yeterli sınav kapasitesi bulunmadığı takdirde adayların okul adreslerine göre belirlenecek ilçe sınav merkezlerinde ya da adayların ikinci tercih olarak belirledikleri okul ili veya adres iline göre çevre il merkezlerinde adaylar sınava alınacaktır. 1. Tercih alanında okulun bulunduğu il veya adres ili dışında sınav merkezi tercihi yazılamayacaktır.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.
Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır.
Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hallerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir.
Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. Bu nedenle aday, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir.

DİKKAT! İstanbul ilinde sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki binaların kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul ilinde sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir.
İstanbul ilinde sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:

  • Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki beş bölgeden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler.
  • Adres ili ve okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki beş bölgeden yapabilirler.
  • Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul’da sınava girme tercihi yapamazlar.

21. ASKERÎ OKULLARA GİRME İSTEĞİ
Bu alanı, kılavuzun son sayfalarında yer alan “Kara, Deniz ve Hava Harp Okuluna Girmek İsteyen Kız ve Erkek Adayların Dikkatine” ile “Kara, Deniz, Hava, Jandarma, GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokuluna Girmek İsteyen Erkek Adayların Dikkatine” bölümlerini okuyarak işaretleyiniz. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

22. YAZIŞMA ADRESİ
Bu alana adresi KKTC olanlar 90, yurt dışı olanlar 91, yurt içi olan adaylar ise adres il trafik kodunu yazacaklardır.
Bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

23. TELEFON NO

24. E-POSTA ADRESİ
ÖSYM 2011 yılından itibaren tüm bilgilendirmeleri internet ve e-posta aracılığıyla yapacağından adaylar, e-posta adreslerinin güncel ve doğru olmasına dikkat etmelidir.

25. BOY VE KİLO (Bu bilgiler salon atamalarında adaya uygun salonları belirlemek için kullanılabilecektir.)

26. ADAYIN İMZASI

ORİJİNAL KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.