SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

19 Temmuz 2010

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURSLULUK, YURT, İNDİRİMLER, BURS KESİLMESİ

Koç ÜNİVERSİTEsinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2010-2011 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dahil 29.000 TL’dir; Tıp Fakültesi eğitim ücreti KDV dahil 40.000 TL’dir. Ücretler iki taksitte ödenir. Tüm öğrencilere yurt imkanı ücret karşılığı verilmektedir.
Koç ÜNİVERSİTEsi yaklaşık her iki öğrencisinden birine burs imkanı sağlamaktadır. Burslar karşılıksız olup normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programında okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır. Çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı artı beş yıldır. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Koç ÜNİVERSİTEsi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler ÜNİVERSİTEnin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder. Daha önce tam veya destek burslu kontenjandan Koç ÜNİVERSİTEsinin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar tam veya %50 burslu öğrenimden yararlanamazlar. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın ÜNİVERSİTE bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
Başarı Bursları: Koç ÜNİVERSİTEsinin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs (a) eğitim-öğretim ücretini; (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle aylık burs desteğini; (c) öğrencilerin yurtlarda kalmasını kapsar. Başarı bursları aşağıdaki kategorilerden oluşur: Semahat-Nusret Arsel ve Suna-Inan Kıraç Üstün Başarı Bursu: Koç ÜNİVERSİTEsinin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak en üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilecektir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakültelerine ayrılmıştır. Üstün Başarı Bursu (a) eğitim-öğretim ücretini; (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 500 TL burs desteğini; (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını; (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini; (e) 2010–2011 ders yılında bir seferlik 2.000 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar. Özel Başarı Bursu: Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci yerleştirildiği puan türünden ÖSYS sıralamasında ilk 300 öğrenci içindeyse Özel Başarı Bursundan yararlanır. Bu öğrencilere sağlanan burs (a) eğitim-öğretim ücretini; (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 440 TL burs desteğini; (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını; (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini; (e) 2010–2011 ders yılında bir seferlik 1.500 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar. Yüksek Başarı Bursu: Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci yerleştirildiği puan türünden ÖSYS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içindeyse Yüksek Başarı Bursundan yararlanır. Bu öğrencilere sağlanan burs (a) eğitim-öğretim ücretini; (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 390 TL burs desteğini; (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını; (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini kapsar.
Tam Burs (Tam Başarı Bursu): Koç ÜNİVERSİTEsinin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs (a) eğitim- öğretim ücretini; (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda
340 TL burs desteğini; (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde Öğrenci Dekanlığı Bursu koşullarını yerine getirerek yurtlarda ücret ödemeden kalmasını kapsar. %50 Burs (Destek Bursu): Koç ÜNİVERSİTEsinin
%50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar. %25 Burs (Kısmi Burs): Koç ÜNİVERSİTEsinin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar. Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 32 veya üstü olan, burssuz veya destek burslu yerleştirilen öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Abitur Destek Bursu: Abitur diploması olan ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu: Matura diploması olan ve diploma notu 1.5 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Fransız Bakalorya Destek Bursu: Bakalorya diploması olan ve diploma notu 16 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Akademik Başarı Bursu: ÖSYS sınavı sonucunda Koç ÜNİVERSİTEsinin burssuz, destek burslu ya da kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki yıl için eğitim-öğretim ücretine tam veya kısmi burs indirimi verilir.
Şehit Çocukları Bursu: ÖSYS sınavı sonucunda Koç ÜNİVERSİTEsinin burssuz programlarından birine girme hakkı kazanan şehit çocukları Tam Başarı Burslu olarak kabul edilir.
Ihtiyaç Bursu: ÜNİVERSİTEmize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin öğretim masraflarını kendilerinin karşılaması ana ilkedir. Ancak, ailenin durumunda ciddi bir mali değişiklik olduğu takdirde, çok sınırlı miktarda öğrenciye Burs Komitesince tam veya kısmi burslar verilebilir. ÜNİVERSİTEye yeni giren öğrenciler ilk yıllarını tamamlamadan Ihtiyaç Bursundan yararlanamazlar. Öğrenci Dekanlığı Bursu: Koç ÜNİVERSİTEsi öğrencilerine Öğrenci Dekanlığı bünyesindeki faaliyetlere katkı karşılığında Öğrenci Dekanlığı Bursundan yararlanma imkani sağlanmıştır. Kitap Bursu: Her akademik dönem başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her dönem için yeniden gözden geçirilebilir. Yurt Bursu: Öğrenci Başarı Burslu programlar dışında bir programa yerleştirilmiş ve yerleştirildiği puan türünden ÖSYS sıralamasında ilk 300 içindeyse yurtlarda ücret ödemeden kalmasını, ilk 1000 içindeyse yurt ücretinin yarısını kapsar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.