SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

14 Haziran 2010

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ (TOBB-ETÜ) ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURSLULUK, YURT, İNDİRİMLER, BURS KESİLMESİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB-ETÜ) eğitim- öğretim ücret karşılığı yapılır.

2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti yıllık KDV dahil 16.750 TL’dir ve iki eşit taksitte güz ve bahar dönemi başlarında ödenir.
Eğitim ücreti yıllık TÜFE enflasyonu oranında artırılır.

Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir.

TOBB-ETÜ’ de burslar aşağıdaki şekildedir:
1) Burslu programlara yerleştirilen öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.
2) Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yerleşme puanı türüne göre her yıl üniversitedeki eğitim-öğretim süresince yaşam katkı payı ödenir.
3) Üstün Başarı Burslu programlara yerleştirilenlere aşağıdaki miktarlarda yaşam katkı payı ödenir. Ancak adayın puanı ilgili puan türünden (Mühendislik Fakültesi programları için SAY-2 ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programları için EA-2) aynı bölümün normal burslu kontenjanı tavan puanının altında ise diğer burslu kategorisine göre işlem görür.

Mühendislik Fakültesi için ÖSS’de ilgili yerleştirme türünden (SAY-2);
a) ilk 100’e girenlere 1.200 TL,
b) 101 - 500 arasına girenlere 950 TL,
c) 501 - 1 000 arasına girenlere 700 TL,
d) 1 001 - 2 000 arasına girenlere 500 TL,
e) 2 001 - 3000 arasına girenlere 400 TL,
f) 3 001 - 4 000 arasına girenlere 200 TL.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için ÖSS’de ilgili yerleştirme türünden (EA-2);
a) ilk 100’e girenlere 1 100 TL,
b) 101 - 500 arasına girenlere 850 TL,
c) 501 - 1 000 arasına girenlere 600 TL,
d) 1 001 - 2 000 arasına girenlere 400 TL,
e) 2 001 - 3 000 arasına girenlere 300 TL,
f) 3001 - 4 000 arasına girenlere 100 TL.,

4) Diğer burslu programlara yerleştirilenlere aşağıdaki miktarlarda yaşam katkı payı ödenir.
a) İlk 100’e girenlere 1 000 TL,
b) 101 - 500 arasına girenlere 750 TL,
c) 501 - 1 000 arasına girenlere 500 TL,
d) 1 001 - 2 000 arasına girenlere 300 TL,
e) 2 001 - 3 000 arasına girenlere 200 TL.,

5) Ancak ortak eğitim uygulamasına katılacak öğrencilere ortak eğitim süresince firmalar tarafından belirli bir ücret ödeneceği için burslu öğrencilere bu sürede yaşam katkı payı ödenmez. Öğrencilerin almakta oldukları yaşam katkı payı aldıkları ücretten fazla ise aradaki fark ödenir.

6) Ankara merkez ilçeleri dışından gelen Üstün Başarı Burslu ve diğer burslu öğrencilere TOBB ETÜ’nün öğrenci konukevi tamamlanmadığı takdirde eğitim- öğretim süresince aylık yurt ücretinin 500 TL’ ye kadarlık kısmı katkı payı olarak veya yurt yerine evde kalmak istedikleri takdirde 250 TL ev yardımı ödenir.

7) Burslu öğrencilerin yıllık akademik ortalamaları 2,50' nin altına düşerse bursları dondurulur, İzleyen akademik yılın sonunda 2,50'yi tutturduğu takdirde tekrar başlatılır. Bursları dondurulan öğrenciler istedikleri takdirde üniversitenin belirlediği şartlarda üniversiteye borçlanabilirler. Bu şekilde borçlanan öğrencilerin yıllık akademik not ortalamasının 2.50' ye ulaşması halinde bir önceki eğitim öğretim yılına ait borçları kaldırılır.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında devamsızlıktan kalan öğrencilerin yaşam katkı payı ve barınma yardımları bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracağı döneme kadar kesilir.

8) ÖSYM tarafından burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler hariç, akademik yıl içinde ders yükünün tamamına kayıtlı ve yıl sonunda yıllık akademik ortalaması 3,50 ve daha yüksek olan ve üniversite tarafından saptanmış kontenjanlara giren öğrenciler izleyen akademik yılda eğitim ücretinden muaf tutulurlar.

9) Burslar her yıl Mütevelli Heyet tarafından fiyat ve maliyet artışları ile o yılın üniversite bütçesi göz önüne alınarak yeniden belirlenir.

10) TOBB-ETÜ öğrencileri, TOBB-ETÜ’den ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar ve 4 yıllık üniversite mezunu olanlar TOBB- ETÜ’deki burslu kontenjanları tercih edemezler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.