SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

20 Haziran 2010

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURSLULUK, YURT, İNDİRİMLER, BURS KESİLMESİ

Sabancı Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2009-2010 akademik yılında tüm programlar için KDV dahil yıllık öğrenim ücreti 25 000 TL, yeni teknoloji kullanım ücreti ise 550 TL’dir. Öğrenim ile yeni teknoloji kullanım ücretlerinin yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da ikinci dönem kayıtları sırasında ödenecektir. 2009-2010 akademik yılında, üniversite yönetimi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla, sadece öğrenim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem diğer üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altı eşit taksit olanağı sağlanmaktadır. Üniversitenin yurtlarında kalmak isteyenler için 2009-2010 akademik yılında dönem başına iki kişilik oda ücreti kişi başına 2 450 TL, dört kişilik oda ücreti kişi başına 1 200 TL olup yurt ücretleri dönem başlarında peşin olarak ödenir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği lisans derecelerini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları: Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları: Ekonomi, Yönetim Bilimleri lisans derecelerini kapsamaktadır. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın sonunda öğrencilerin istekleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına Ilişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesi hükümleri kapsamında bu lisans derecelerinden birinde öğrenime devam edebilmesi için, merkezi sınavdan aldığı puanın, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki diğer üniversitelerdeki eşdeğer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.
Üniversitede öğrenim dili İngilizcedir. Kayıt yaptıran öğrencilere ortak bir muafiyet sınavı (ELAE) verilir. Sınavda başarılı olan ve üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler. Muafiyet sınavında (ELAE) başarılı olamayan öğrenciler İngilizce dil seviyelerine göre Diller Okuluna devam ederler. Diller Okulunda normal öğrenimin süresi bir yıldır, programa ileri düzeyden başlayan öğrenciler başarı durumlarına göre bir dönemde de bitirebilmektedirler. Bu, öğrenim süresi sütununda belirtilen süreye dahil değildir. Diller Okulu İngilizce programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, program sonunda İngilizce Yeterlilik sınavına (ELAE) girerler. Sınavda başarı gösteren öğrenci birinci sınıftan başlayarak öğrenimine devam eder. Diller Okulu programında başarısızlık sebebiyle üniversiteden ilişkisi kesilen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde her akademik yılın başında verilecek muafiyet sınavına (ELAE) üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler. Diller Okulunda daha önce öğrenim görüp başarısız olduktan sonra bir yıl ek süre kullanan ve ÖSS ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler Diller Okuluna devam edemez. Bu öğrenciler, kabul edildikleri akademik yılın başında düzenlenen muafiyet sınavlarına girer. Bu sınavlar sonunda yeterli başarıyı gösteremeyenler, kayıt hakkını kaybeder.
Üstün Başarı Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları için (Üstün Başarı Sakıp Sabancı) öğrenim ücretinden tam muafiyet, yeni teknoloji kullanım ücretinden muafiyet, 9 ay süre ile ayda
500 TL nakit ödeme ve Üniversitenin yurtlarında kalmak isteyenlere iki kişilik odada ücretsiz kalma (Yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine güz ve bahar dönemleri başında dönemlik yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme) olanağını; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları için (Üstün Başarı Metin Sabancı) öğrenim ücretinden tam muafiyet, yeni teknoloji kullanım ücretinden muafiyet ve 9 ay süre ile ayda 400 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır. Onur Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; öğrenim ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile ayda 300,00 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır. Başarı Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; öğrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyeti kapsamaktadır.
Üstün Başarı Bursu kontenjanından Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarına yerleştirilen öğrencilerden (a) Y-ÖSS-EA-2 sıralamasında ilk 200 öğrenci içinde yer alan veya (b) Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstünde olan veya (c) Abitur diploma notu 2 ve altında olan veya (d) MATURA diploma notu 2 ve altında olan veya (e) MATURITA diploma notu 80 ve üstünde olan öğrencilere ek olanaklı Üstün Başarı Metin Sabancı olarak sağlanan burs; öğrenim ücretinden tam muafiyet, yeni teknoloji kullanım ücretinden muafiyet ve 9 ay süre ile 400 TL nakit ödeme ve Üniversitenin yurtlarında kalmak isteyenlere dört kişilik odada ücretsiz kalma (Yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine güz ve bahar dönemleri başında dönemlik yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme) olanağını kapsamaktadır.
Onur Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden; (a) Y-ÖSS- SAY-2 veya Y-ÖSS-EA-2 sıralamalarından birinde ilk 200 öğrenci içinde yer alan veya (b) Uluslararası Bakolarya (IB) diploma notu 32 ve üstü olan veya (c) Abitur diploma notu 2 ve altında olan veya (d) MATURA diploma notu 2 ve altında olan veya (e) MATURITA diploma notu 80 ve üstünde olan öğrencilere Yüksek Onur Bursu olarak sağlanan burs; öğrenim ücretinden tam muafiyet, yeni teknoloji kullanım ücretinden muafiyet ve 9 ay süre ile 350 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma (Yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine güz ve bahar dönemleri başında dönemlik yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme) olanağını kapsamaktadır.
Başarı Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden; (a) Y-ÖSS- SAY-2 veya Y-ÖSS-EA-2 sıralamalarından birinde ilk 1 000 öğrenci içinde yer alan veya (b) Uluslararası Bakolarya (IB) diploma notu 32 ve üstü veya (c) Abıtur diploma notu 2 ve altında olan veya (d) MATURA diploma notu 2 ve altında olan veya (e) MATURITA diploma notu 80 ve üstünde olan öğrencilere Yüksek Başarı Bursu olarak sağlanan burs, yıllık öğrenim ücretinin 3/4'ünden muafiyeti kapsamaktadır. Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerden şehit çocuğu olduğunu belgeleyenlere “Şehit Çocukları Bursu” verilir. Bu burs, öğrenim ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile ayda 300,00 TL nakit ödeme ve Sabancı Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma (yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine Güz ve Bahar dönemleri başında dönemlik yurt ücretinin
2/3’ü kadar nakit ödeme) olanağını kapsamaktadır.Burslar karşılıksız olup, öğrencinin her burs tipi için belirlenmiş olan akademik başarı koşullarını sağladığı ve disiplin cezası almadığı normal öğrenim süresince devam eder. Burslar, diller okulunda geçirilebilecek bir yıllık veya bir dönemlik süreyi de kapsamaktadır. Öğrenim esnasındaki burs olanakları ve diğer bilgiler, www.sabanciuniv.edu internet sayfasında sunulmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.