SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

20 Haziran 2010

OKAN ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURSLULUK, YURT, İNDİRİMLER, BURS KESİLMESİ

Okan Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir.

2009-2010 ders yılında bir yıllık eğitim ücreti;
Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlıklı Programlar, Mühendislik-Mimarlık Fak. ve Hukuk Fak. için18.800 TL.,
İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu programları (Gastronomi hariç), Güzel Sanatlar Fak. programları 17.300 TL.,
Fen- Edebiyat Fak. Sayısal ve Dil Programları ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi programı 16.800 TL.,
önlisans programlarında bir yıllık eğitim ücreti İngilizce programlarda 9.400 TL,
İkinci Öğretim programlarında 8.400 TL.,
diğer programlarda 8.900 TL.’dir.
Hazırlık Sınıfının bir yıllık eğitim ücreti öğrencinin kayıt yaptıracağı programın eğitim ücretiyle aynıdır.
Bu ücretlere % 8 KDV dahil değildir.

Üniversitenin belirleyeceği banka ile kredi sözleşmesi yapmak ve kredili mevduat hesabı açtırmak koşuluyla ve 4 eşit taksitte ödenmesi durumunda, bu ücretin birinci taksiti kesin kayıt sırasında, diğer taksitler Kasım 2009, Ocak 2010 ve Mart 2010 tarihlerinde (ilgili ayın en geç 8. günü) tahsil edilir. Taksitli ödemelerde en az % 25 peşin alınır. Geri kalan taksitlere aylık % 1,5 faiz oranı uygulanır.

Eğitim ücretleri takip eden yıllarda, günün ekonomik koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir.

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar hazırlık programı da dahil olmak üzere yalnızca eğitim ücretini kapsamaktadır.
Öğrenim bursu, hazırlık programı dahil öğrencinin üniversitede öğrencilik statüsü devam ettiği sürece kesilmez.

Ayrıca Üniversiteye yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere eğitim ücretinden muafiyet yanında 9 ay süreyle aylık 500 TL, ilk 101- 500’e giren öğrencilere 400 TL, 501-1 000 arasına giren öğrencilere 300 TL Mütevelli Heyetçe Onur Bursu olarak verilir.

Sanat, Kültür veya Spor alanında Üniversitemizi başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar ve sayıda Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir. Mütevelli Heyet Başkanlığı’nca belirlenen branşlarda Milli sporcu olanlara (son iki yılda milli olduklarını ilgili federasyonlarca belgelemek şartıyla) 3 öğrenciye %100, 4 öğrenci % 50 eğitim bursu, buna ek olarak öğrenim süresi içinde yapılan milli veya üniversitelerarası müsabakalarda dünya ve olimpiyat, Avrupa, Türkiye şampiyonu olanlara, bir sonraki yıldan itibaren ödenmek üzere sırasıyla ve yılda 9 ay süreyle 500, 400 ve 300 TL. aylık verilir.

Tam, %50 veya %25 burslu öğrencilerden, bir öğretim yılı sonunda genel not ortalaması 3.50’nin üzerinde olanlara başarı bursu olarak bir sonraki eğitim- öğretim dönemi için yemek (öğle), %50 servis ve %50 yurt bursu aşağıdaki koşullara bağlı olarak verilebilir (3.51-3.70 üç seçenekten biri, 3.71-3.90 üç seçenekten ikisi, 3.90 ve üzeri üçü birden).

Lisans öğrenimlerinin ikinci yarı yılını tamamlayan ve hiçbir burstan yararlanamayan öğrencilerden genel not ortalaması 4 üzerinden 3.50 ve üstü olanlara eğitim ücretinin %10-%50’si arasında başarı bursu verilir.

Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup da ÖSS sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylardan IB notu 33-39 olanlara %50, 40 ve üstü olanlara ise %80 oranında öğrenim ücretinden indirim yapılır.

Üniversitenin programlarını kazanan ve Mütevelli Heyetçe belirlenen 3 engelli öğrenciden öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Ayrıca öğrencilere Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar ve sayıda ihtiyaç ve destek bursu verilir.

Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilerek kesin kayıt yaptıran eğitimciler ile bunların eş ve çocuklarına lisans öğrenim ücretlerinde % 10 indirim sağlanır.

Okan Üniversitesini ilk 3 tercihi içinde yazıp burslu kontenjanlar dışındaki programlara yerleştirilenlere % 25 oranında indirim yapılır.

Burslar karşılıksız olup, öğrenci sadece bir indirimden /burstan yararlanır.

Üniversitede yerleştirme fakülte ve puan bazındadır (Güzel Sanatlar ve Hukuk Fakülteleri hariç). Fakülte ve puan türü tercihi yapan öğrenciler kayıt olurken istedikleri bölüm/programı tercih ederler. Birinci sınıfın sonunda bu tercihlerini (puan türü bazında) değiştirme veya kesinleştirme hakları vardır. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına Ilişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesi hükümleri kapsamında bu lisans derecelerinden birinde öğrenime devam edebilmesi için, merkezi sınavdan aldığı puanın, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki diğer üniversitelerdeki eşdeğer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dil Ağırlıklı Programlara yerleşen bir aday; Almanca, Arapça, Çince, İngilizce veya Rusça Mütercim-Tercümanlık Programlarından birine,
Sayısal Programlara yerleşen aday; Uygulamalı Matematik Programına,
Eşit Ağırlıklı Programlara yerleşen aday ise; Psikoloji veya Sosyoloji Programlarından birine kayıt yaptırır.
Mütercim-Tercümanlık Programlarından birine kayıt olan aday seçtiği programa göre ilgili dilde yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda: a) Başarılı olanlar, seçtikleri dilde lisans eğitimlerine başlarlar ve isterlerse birinci yılın sonunda fakültede mevcut Mütercim-Tercümanlık programlarından diğerine yönelebilirler. Bu durumda ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olmaları şarttır. (Bu yeterlik sınavında başarısız olan aday isterse değiştirmek istediği dile ait yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek sene sonunda tekrar yeterlik sınavına girebilir veya mevcut bölümünde eğitimine devam eder.). b) Başarısız olanlar, seçtikleri dilde, bir yıl hazırlık okurlar ve bu dilden hazırlık yılının sonunda yeterlik sınavına girerler. Bu sınavı başaran aday lisans eğitimine başlar. Başka bir dilde Mütercim-Tercümanlık Programına yönelmek isteyen adaylar için a) maddesinde verilen bilgiler geçerlidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Eşit Ağırlık Programlarına yerleşen aday; Bankacılık ve Finans (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ilişkiler, Uluslararası Ilişkiler (İngilizce), Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik (İngilizce) veya Uluslararası Ticaret programlarından birine kayıt yaptırır.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sayısal Programlarına yerleşen aday; Bilgisayar Müh., Endüstri Müh., Endüstri Müh. (İngilizce), Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce), Geomatik Müh.(İngilizce), Inşaat Müh.(İngilizce), Mimarlık (İngilizce), Makine Müh. (İngilizce) veya Mekatronik Müh. (İngilizce) bölümlerinden birine kayıt yaptırır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Eşit Ağırlıklı Programlarına yerleşen aday; Muhasebe Bilgi Sistemleri veya Turizm ve Otelcilik programlarından istediğine,
aynı Yüksekokulun Sözel Programlarına yerleştirilen bir aday Halkla Ilişkiler ve Reklamcılık veya Gastronomi, Sayısal Programlarına yerleştirilen aday Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne yerleştirilmiş demektir.

Adayların birinci sınıfın sonunda tercihlerini (puan türü ve fakülte/yüksekokul değiştirmeksizin) değiştirme veya kesinleştirme hakları vardır. Bu husus her öğrenci için geçerli olup yukarıda yer alan puan koşuluna tabidir ve öğrencinin burs statüsünü değiştirmez. Üniversitemizde Mütercim- Tercümanlık Programlarında ilgili dilde yabancı dil hazırlık eğitimi verilir.

Bankacılık ve Finans (İngilizce), Işletme (İngilizce), Uluslararası Ilişkiler (İngilizce), Uluslararası Lojistik (İngilizce), Elektrik- Elektronik Müh.(İngilizce), Endüstri Müh. (İngilizce), Geomatik Müh.(İngilizce), Inşaat Müh. (İngilizce), Makine Müh. (İngilizce), Mekatronik Müh. (İngilizce) ve Mimarlık (İngilizce) programlarında İngilizce hazırlık sınıfı vardır ve eğitim dili İngilizcedir (Ayrıca Bk.17).
Diğer programlarda ise İngilizce hazırlık sınıfı olmakla birlikte eğitim dili Türkçe’dir (Ayrıca Bk.16).
Birinci sınıfın sonunda aday puan türü ve fakülte bazında program değiştirmek isterse; eğitim dile Türkçe olan bir programdan eğitim dili İngilizce olan bir programa kayıt yaptırabilmek için adayın Hazırlık Sınıfı eğitimini başarı ile tamamlamış olması gerekir.
Önlisans programlarında ise eğitim dili Türkçe’dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.