SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

20 Haziran 2010

ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (UOLP) NEDİR ?

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile Yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma alır.

Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “Işletme” programını başarı ile tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır.

“SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması.

Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına, ilgili puan türündeki ÖSS ve ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarını içeren yerleştirme (Y- ÖSS) puanları esas alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Söz konusu uluslararası ortak lisans programlarına kabul edilebilmek için öğrencilerin ilgili puan türündeki ÖSS puanının en az 210 ve Y-ÖSS puanının ise en az 250 olması gerekmektedir.

Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir.
Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak İngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL sınavından yeterli puanı alamayanlar ilgili Türk Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Okulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır.

ABD’de eğitime gidebilmek için, öğrenciler yazılı TOEFL sınavından en az 550, bilgisayar ortamında yapılan TOEFL sınavından (CBT) en az 213 puan (bazı programlar için 220 puan) veya (IBT) internet ortamında yapılan TOEFL sınavından 74 puan (Izmir Ekonomi, Işık, Hacettepe Üniversiteleri için 79, Bilkent, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik Üniversiteleri için 80) TOEFL puanını almak zorundadır. TOEFL sınavından istenen bu puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ABD’deki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk üniversitelerinin internet sayfasından erişilebilir.

Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. Öğrenciler iki yıl içerisinde TOEFL koşullarını sağlayamazsa ÖSS puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir yükseköğretim programına yerleştirilebilirler. (İngilizce Öğretmenliği programları hariç.)Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ABD’de öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ABD vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve Amerikan program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır.

Öğrenim ücretleri 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim- öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır.

Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci öğretim ücretleri temel alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanacaktır.

Uluslararası ortak lisans programı çerçevesinde ABD’ de geçirilecek dönemler için öğrenciler gittikleri üniversitenin o yıl için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişkisi kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilen öğrenciler yurt içinde gördüğü yüksekörenimdeki başarı notu esas alınarak Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına Ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir.

Başarısızlık dışındaki bir nedenle öğrenim görülmekte olan uluslararası ortak programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir.

Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir.

Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa yatay geçiş ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir.

Üniversitelerinuluslararası ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm internet adresinden veya www.suny.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.