SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

29 Temmuz 2011

Çankaya Üniversitesi 2011-2012 DERS YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ, BURS VE YURT İMKANLARI


Bk.31

Çankaya Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2011-2012 ders yılında öğretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfı için, KDV hariç (Halen KDV %8’dir.) yıllık en fazla 16.500,- Türk Lirasıdır.

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsamakta olup barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır. Karşılıksız olan bu burslar, iki defa disiplin cezası alınmaması koşulu ile öğrencinin not ortalamasına bakılmaksızın, ilgili programda öğrenim gördüğü sürece devam eder. Yıllık öğretim ücretinin yarısı öğretim yılı başında üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısı da ikinci yarıyıl başında ders kayıtları sırasında üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. Üniversitemizde 2011-2012 öğretim yılı için ücretlerde artış yapılmamıştır. Ancak, 2012-2013 öğretim yılı dahil, takip eden yıllarda öğretim ücretine yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. Tam Burslu öğrenciler hariç, normal öğretim süresini aşan bütün öğrenciler, yıllık öğretim ücreti yerine, kalan dersleri için ders kredisi başına ücret öder. %50 ve %25 Burslu öğrenciler kredi başına ücretlerini burs oranları nispetinde indirimli öder. Ders kredisi başına ödenecek ücret, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenip ilan edilir. Çankaya Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilere, aşağıda ifade edilen burs imkanları, indirim olanakları ve sosyal yardımlar tanınmaktadır: a) Akademik Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49, Hukuk Fakültesi’nde 100 üzerinden 77-88 arası için öğretim ücretinde %20 indirim, 4.00 üzerinden 3.50-4.00, Hukuk Fakültesi’nde 100 üzerinden 89-100 arası için öğretim ücretinde %50 indirim) o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak normal öğretim süresince verilir. b) LYS Başarı Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 1.100,- TL, 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 500,- TL verilir. Bu burs karşılıksızdır ve normal öğretim süresi boyunca öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder. c) Bilim Bursu: TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesindeki normal öğretim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, altın madalya almış olanlar için ayda 1.000,- TL, gümüş madalya almış olanlar için 800,- TL, bronz madalya almış olanlar için 700,- TL’dir. d) Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulu’nun %50 Burslu ve %25 Burslu ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genel Kurmay Başkanlığı’nca onaylanmak kaydıyla %100 burs verilir. e) Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı indirimi yapılır. Bu indirm, sadece indirim oranı kadar öğretim ücretini kapsar. f) Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup, yeniden LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğretim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. g) Kardeş İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı yoktur. h) Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma: Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve spor salonları ile benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır. i) Mali ve Sosyal Yardım: Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yıl başında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrenciler, hak ettikleri tüm burs ve indirimlerden, koşullarını taşımak kaydıyla, öğrenimi süresince aynı anda yararlanır. Öğrencinin her yarıyıl ödeyeceği ücret, burs ve indirimlerin ayrı ayrı uygulanmasıyla belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Üniversitemiz, lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, gerekli koşulları sağlamaları halinde, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yan dal programında normal öğretim süresince ek ücret almaksızın eğitim almalarını teşvik eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.