SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

15 Ocak 2011

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR - 2009-KPSS

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla birlikte (*):
  • 1) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,
  • 2) Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alınacak “Öğretmen olur.” kayıtlı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,
  • 3) Öğretmenlik için yapılacak başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
  • 4) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,
  • 5) Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden öğretmenlik için son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
  • 6) Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı’nda belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,
  • 7) “Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans”, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan 21 kredilik “Pedagojik Formasyon”, 33 kredilik “İlköğretim Sınıf Öğretmenliği” ve İngilizce Öğretmenliği için 31 kredilik “İngilizce Öğretmenliği Sertifikası” Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından aranmaz),
  • 8) Öğretmenlik başvurusu yaptığı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sınıflarında girilen sınav sonuçları geçersizdir),
  • 9) ÖSYM’ce yapılacak KPSSP10’da atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,
  • 10) Askerlik yükümlüsü olup bakaya kalmış olanlardan “Kovuşturmaya yer yoktur.” ibareli mahkeme kararı ya da savcılık belgesine sahip olmak
şartları aranır.
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.

Basınımıza saygıyla duyurulur.
ösym.gov.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.