SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

18 Temmuz 2010

TABLO 3A, TABLO 3B ve TABLO 4 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (2010 LYS,YGS,SINAVSIZ GEÇİŞ)

Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir.

Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır.

KKTC, Vakıf Üniversiteleri ve Vakıf Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 3A'nın son sayfalarındadır.


Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiştir.

Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak

yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda,

adları (2) numaralı sütunda,

programın puan türü (3) numaralı sütunda,

kontenjanı (4) numaralı sütunda,

programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (5) numaralı sütunda

yer almaktadır.


Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir.


2009-ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2010-ÖSYS'de

yeni açılan programlar için (6) En küçük puan ve (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında (- - - -) yer almaktadır.

Kontenjanları 2009-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise (6) En küçük puan ve (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmamaktadır.

2009-ÖSYS Merkezî Yerleştirmede ÖSS puanı ile kontenjanı dolan programlarda (6) En küçük puan sütununda hiçbir işaret ( ) bulunmaz, (7) Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (- - - -) yer almaktadır.


Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır:

Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını,

ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun r grubu kodunu,

üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (I) veya dışından (D) yapılmış olduğunu,

sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir.


İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir:

4. Anadolu teknik lisesi

3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi

2. Meslek lisesi

1. Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi


Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır.

Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir.


Tablo-3B ve Tablo-4'teki bilgiler ise 12 sütun hâlinde düzenlenmiştir.

İlk iki sütunda alfabetik sıra ile üniversitelerin adları verilmektedir.

Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan

programların kodları (1),

bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir.

(3) numaralı sütunda programın öğretim süresi,

(4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı,

(5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir.

(7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir.

Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3, ..... şeklinde belirtilmektedir.

Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir.


Tablo-3B ve Tablo-4’ün En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları sütunlarında kullanılan kısaltmalar (semboller) aşağıda açıklanmıştır:

1. Bu tablolarda En Küçük Puan sütununda,

a) 2009-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2010-ÖSYS’de yeni açılan yükseköğretim programlarında (- - - -);

işareti bulunmaktadır.

b) 2009-ÖSYS'de kontenjanı merkezî yerleştirme ile dolmayan yükseköğretim programlarında ise En Küçük Puan

sütununda hiçbir işaret bulunmaz.

2. Bu tablolarda Başarı Sıraları sütunlarında ise,

a) 2009-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2010-ÖSYS’de yeni açılan yükseköğretim programlarında,

i. 0,12 AOBP’li Başarı Sırasında (...);

ii. 0,15 AOBP’li veya Ek Puanlı Başarı Sıralarında ise,

. 0,15 AOBP veya Ek Puanın z konusu olmadığı yükseköğretim programlarında (—);

. 0,15 AOBP veya Ek Puanın z konusu olduğu yükseköğretim programlarında (...)

işareti bulunmaktadır.

b) 2009-ÖSYS'de kontenjanı merkezî yerleştirme ile dolmayan programlarda

i. 0,15 AOBP veya Ek Puanın z konusu olmadığı yükseköğretim programlarında Başarı Sırasında (—) işareti bulunmaktadır.

ii. 0,12 ve 0,15 AOBP’li veya Ek Puanın söz konusu olduğu yükseköğretim programlarında ise Başarı Sırası

sütunlarında hiçbir işaret bulunmaz.

c) 2009-ÖSYS’de en küçük puanı olan, ancak 0,15 AOBP veya Ek Puanın söz konusu olmadığı yükseköğretim programlarında ilgili 0,15 AOBP’li veya Ek Puanlı Başarı Sıralarında (—) işareti bulunmaktadır.


Tablo-3B ve Tablo 4'ün (12) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2009 yılındaki en küçük puanları;

(9), (10) ve (11) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır.

(9), (10), (11) ve (12) numaralı sütunlarda yer alan en küçük puan ve başarı sıraları 2009-ÖSYS'deki gerçek değerler değil, 2009-ÖSYS'deki bilgiler üzerinde, 2010-ÖSYS'nin kurallarına göre yapılan benzetim çalışması ile elde edilen yaklaşık değerlerdir. En küçük puan sütununda benzetim çalışması ile bulunan yaklaşık değer yer almaktadır.2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

LİSANS-ÖNLİSANS-SINAVSIZ GEÇİŞ

GENEL BİLGİLER

TABLO 3A (ön lisans - 2 yıllık bölümler)

TABLO 3B (ön lisans - 2 yıllık bölümler)

TABLO 4 (lisans - 4 yıllık bölümler)

TABLO 3A, TABLO 3B VE TABLO 4'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO 5 (özel yetenek bölümleri)

TABLO 5'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO 6A (alanlar ve alanlardaki bölümler)

TABLO 6B-1 (meslek liselerinin alanları ve ilgili lisans - 4 yıllık bölümler)

TABLO 6B-2 (teknoloji fakültesi lisans- 4 yıllık bölümleri)

TABLO 6B-3 (sanat ve tasarım fakültesi lisans - 4 yıllık bölümleri)

TABLO 6B-4 (turizm fakültesi lisans - 4 yıllık bölümleri)

TABLO 6C (mesleki ve teknik liselerin sınavsız geçiş yapabilecekleri önlisans - 2 yıllık bölümler)

TABLO 7 (okul türleri ve kodları)

TABLO 8 (lise alanları ve kodları)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.