SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

09 Haziran 2010

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURSLULUK, YURT, İNDİRİMLER, BURS KESİLMESİ

Özyeğin Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.

2009-2010 akademik yılında Üniversitenin lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler için ingilizce Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde yıllık öğrenim ücreti
İşletme ve Mühendislik programları için KDV dahil 25 000 TL;
Otel Yöneticiliği programı için KDV dahil 16 000 TL’dir.

Yıllık öğrenim ücretinin ilk yarısı üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Üniversite tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde yıllık öğrenim ücretlerinin dört eşit taksitte ödenmesi mümkündür.

Üniversitenin konukevinde kalmak isteyenler için 2009-2010 akademik yılında aylık ücret kişi başına KDV dahil 400 TL’dir, dönem ücretleri dönem başlarında ödenir.
Ücretler, her akademik yıl için mütevelli heyeti tarafından belirlenir.
Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda, kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar bir önceki yılın enflasyon ((TÜFE+ÜFE)/2) oranını geçmez.

Üniversiteye 2009-2010 akademik yılında kayıt yaptıran öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan Onur, Başarı, Destek ve Katkı Burslarından yararlanırlar.

Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar karşılıksızdır; akademik başarı düzeyinden etkilenmez; öğrenim süresince kesintisiz devam eder.

Onur Bursu, öğrenim ücretinin tamamından muafiyeti;
Başarı Bursu, öğrenim ücretinin dörtte üçünden muafiyeti;
Destek Bursu, öğrenim ücretinin yarısından muafiyeti;
Katkı Bursu, öğrenim ücretinin dörtte birinden muafiyeti kapsar.

Ayrıca, talep ettikleri takdirde Onur Bursundan yararlanan öğrenciler, üniversitenin konukevinde ücretsiz kalabilme olanağından;
Başarı, Destek veya Katkı Bursundan yararlanan öğrenciler ise %50 indirimli ücret ödeyerek kalabilme olanağından yararlanırlar.

Üniversite Konukevinde ücretsiz kalma olanağından yararlanan öğrencilerden dönemde 100 saate kadar, %50 indirimli ücret ödeyerek kalma olanağından yararlanan öğrencilerden ise dönemde 50 saate kadar, üniversitenin çeşitli birimlerinde oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yarı zamanlı çalışma istenebilir.

IB diploma notu 32 ve üzeri olan, ABITUR diploma notu 2.3 veya daha iyi olan, MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrenciler ile lisede okurken TÜBITAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olan öğrenciler üniversitenin burssuz veya kısmi burslu programlarına ilk 6 tercihlerinden yerleştirildikleri takdirde bir üst düzeydeki burs olanaklarından yararlanırlar. (Burssuz programa yerleştirilen öğrenciler Katkı Bursu, Katkı Burslu programa yerleştirilen öğrenciler Destek Bursu, Destek Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler Başarı Bursu, Başarı Burslu programa yerleştirilen öğrenciler ise Onur Bursu olanaklarından yararlanırlar).

Ayrıca, ilk 6 tercihleri arasında yer almak kaydıyla, üniversitenin burssuz veya kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrenciler, üniversite tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin bir kısmı için ödeme kolaylığı sağlayan üniversite destekli öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Üniversitede öğrenime devam ederken gösterilen üstün akademik başarılar da burslarla takdir edilir.
Böylece, üniversitenin burssuz veya öğrenim ücretinden kısmi muafiyet sağlayan burslu programlarında öğrenim gören öğrenciler daha geniş burs olanaklarından yararlanırlar.

Özyeğin Üniversitesine 2009-2010 akademik yılında kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir dizüstü bilgisayar tahsis edilir.

Öğrenim dili ingilizce olan üniversitede gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, bir yıl süreli zorunlu ingilizce Dil Hazırlık Programını daha kısa sürede tamamlayabilirler.

Üniversitenin Mühendislik programlarına kabul edilen öğrencilerin, seçmeli derslerini öngörülen bir listeden tamamlayarak mezun olmaları ve programa kabul edilmeleri durumunda, Üniversitenin İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programını bir yılda tamamlayarak bu programdan da mezun olmaları mümkündür.

Programlar, burslar, öğrenim kredisi, ücret ve ödemeler hakkında ayrıntılı bilgiye www.ozyegin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.