SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

14 Ocak 2011

YGS NASIL UYGULANACAKTIR? - SINAV SAATİ - SINAV KURALLARI - YASAKLAR

YGS, 27 Mart 2011 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır.
Sınav sabah saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecektir.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları zorunludur.

Adaylar, sınav salonuna 2011-YGS Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

Yerine oturan aday 2011-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak, adaya ait sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan poşet/paketleri dağıttıracaktır.

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başlatılacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.

Sınav sırasında Merkezimizi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar gerekli gördükleri takdirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar ve gereken bütün önlemleri alacaklardır.

Adayların sınav binalarına,
  • çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
  • cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
  • silah ve benzeri teçhizatla,
  • kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri (Bu araç, gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.);

sınav süresince adayların,
  • konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları,
  • birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  • sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.

2011 ÖSYS KILAVUZU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.