SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

28 Ağustos 2009

2009 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ, KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÜNİVERSİTELERE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK


2009-2010 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde 31 Ağustos 2009 tarihinde başlayacak, 7 Eylül 2009 tarihinde sona erecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından hazırlanan 2009 Yükseköğretim Programları ve Tercihleri Kılavuzuna göre üniversite kayıtları sırasında istenecek belgeler şöyledir:

a) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge

c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği

d) İkametgah ile ilgili beyanı

e) 1987 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi

f) Son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

g) Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge

h) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler

Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açık Öğretim Programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT

YAPTIRILAMAZ

  • Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.
  • Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik, mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanının elverdiği bir programa (burslu programlar hariç) yerleştirilirler. Tablo-6'ya göre 0,8 katsayı veya ek puan veya sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadır. Tablo-6'da yer alan okul türü veya alandan mezun olduğunu belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder.

kaynak: www.necmiasfurogluand.k12.tr


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.